Общи Условия

Използвайки услугите, предоставени от Odeala.bg, Вие сте съгласни с правилата и условията, подчертани в детайли в тази секция. Изключително важно е всички посетители, били те клиенти или потенциални клиенти, да са запознати и да прочетат тези условия преди регистрация или извършване на заявка от тях.

Отговорността да види, прочете и разбере условията и услугите заложени в сайта Odeala.bg, се пада на ползвателя на услугата. В случаи, в които биха настъпили промени в политиката на сайта, потребителят отново е длъжен да се запознае с промените и да е наясно с всички възникнали нови условия.

Всякаква информация, предоставена на Odeala.bg от нашите регистрирани потребители, няма да бъде споделена, разпространена или продадена на трети лица.
Всеки договор, сключен в следствие от направена покупка в този виртуален магазин и/или спор възникнал въз основа на направена покупка в него, следва да бъдe разрешен посредством законодателството на Република България.

МЕТОДИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Odeala.bg приема следните методи за плащане:

  • Наложен платеж /плащане при доставка на фирма ЕКОНТ

Наложен платеж:

При този метод на плащане не е необходимо да извършвате никакви преводи и допълнитени действия, стоката се заплаща на куриера при доставката й.

 

УСЛОВИЯ ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ И ЗАМЕНИ

Всички рекламации и замeни са възможни при предварителна договореност с Odeala.bg. Ние приемаме рекламации и замени на продуктите ни в рамките на 14 дни от закупуването на стоката

Не покриваме куриерски разходи по връщане на продукти за замяна, освен при специална договорка.

КАК ДА ВЪРНЕМ ПРОДУКТ

 

Адрес за доставка :

ИГБ Трейдинг 

ул. 21 век №11, Офис 3
1700 София
България

тел. 0888 015 999

Клиенти, които са прочели и разбрали ръководните принципи по-горе и желаят да върнат продукт, е необходимо да се свържат с нас на info@odeala.bg или тел 0888 015 999. В случай, че става въпрос за дефектен продукт, моля прикачете в имейла си снимки на проблемния продукт.

Ще се свържем с вас до 12 часа в рамките на работния ден или не по късно от 24 часа след получаване на Вашия имейл.